Tento text sa týka zaujímavého nárečového slova grapa, na ktoré ma upozornil kamarát. Nie je to talianska pálenka, ako by sa niekto mohol domnievať, to je grappa. 

Grapa je slovo z kysuckého dialektu. Podľa definície v Krátkom slovníku slovenského jazyka je to „neúrodná kamenistá roľa, obyč. na svahu“. Nárečový slovníček k tomu uvádza: „keď vas scu vytahnuť kajesik po fšelijakych grapach, majú v pláne vás popreháňať po strmých svahoch a brehoch v horách, v dolinách…“[1]

Nájdeme ho v clivej básni Pavla Horova Kysuce (Slnce nad nami):

„Kysuca, Kysuca, voda studená, len skúpe grapy polí,

môj život strašne holý, hŕba kamenia“[2]

Človeka až na srdci zabolí, keď to číta.

Iný príklad nie príliš vysokého ocenenia slova grapa nájdeme u Hviezdoslava:

z nív mysle, čo sú vytvorené

zlých od zelín až v pohoršenie,

nie súce ani pod pažiť

dedinskú, kde sa húsky pasú;

laz už len, grapa opotreby,

len hrobľa pre odhodky času:

z tých nič viac neľze vyťažiť,

nie kvietka-kláska odplaty,

tým menej poklad bohatý.[3]

Táto nádherná ukážka Hviezdoslavovho básnického majstrovstva pochádza z básne Dozvuky.

A do tretice je tu báseň muzeológa, etnografa a spisovateľa Štefana Meliša Podžiaran Papradno:

„Veru je Papradno veliká dzedzina,

kolom dookola vŕškyma hradzená!

Kedz okolo pozreš, vidzíš vrchy krásné:

Lazúru, Dúbravu, Zelenovec, Brusné.

Samé hory, vrchy, súvezy a grapy.

Po ních sa náš človek morduje a trápí.[4]

Vidno, že chodiť po grapách nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou.

Z etymologického hľadiska sa slovo odvodzuje sa z rumunského  groapă, čo znamená jama, diera v zemi alebo tiež hrob. Príbuzné slovo je albánske gropë. Priamy predchodca nie je jasný, ale isté je príbuzenstvo s praslovanským grobъ (z toho slovenské a české hrob, poľské grób, ruské гроб) a pragermánskym grabą (z toho anglické grave alebo nemecké grab). Všetko to pochádza z praindoeurópskeho *gʰrābʰ v zmysle kopať, škrabať.

Slovo patrí ku karpatizmom, teda pastierskym slovám, ktoré sa šírili v spojení s takzvanou valašskou kolonizáciou, pri ktorej sa pastieri oviec a kôz posupne usídľovali na svahoch Karpát. Aj keď Valašsko tvorí súčasť dnešného Rumunska, výraz Valasi sa z označenia etnika postupne zmenil na pomenovanie povolania, Označovali sa tak všetci nezávislí kočovní pastieri usídlení podľa valašského práva, bez ohľadu na etnický pôvod. Na Slovensku boli Valasi prevažne rusínskeho, poľského a sčasti aj domáceho slovenského  pôvodu, aj keď medzi karpatizmami prevažujú pôvodne rumunské slová.

Ďalším slovom pastierskeho pôvodu je grúň.

Hore grúňom, dolu grúňom ide bača s karabínom.

Hej, bučina zelená, bača peknú ženu má.[5]

Tak sa spieva v ľudovej piesni Hore grúňom, dolu grúňom. Grúň znamená nezalesnené horské úbočie a pochádza z dialektového rumunského gruniu (spisovná forma je grui) vo význame kopec, pahorok, prípadne vrchol kopca. Mimochodom, ten karabín, čo sa spomína v piesni, nie je chyba. Ide o variant slova karabína, ktorý sa skutočne používal v mužskom rode. V básni Kráľohoľská, podľa ktorej vznikla známa pieseň Na Kráľovej holi, Samo Chalúpka píše:

„Na Kráľovej holi

jasná vatra svieti;

okolo tej vatry

dvanásť hôrnych detí.

Hoj, švarná to junač,

ako jeden, všetci:

valaška im v pästi,

karabín na pleci;“[6]

Posledný karpatizmus uvedený v tomto článku je poľana odvodená z praslovanského *poljana, ktoré je odvodené z praslovanského *polje (teda naše pole). Vyskytuje sa vo vštkých slovanských jazykoch v prakticky rovnakej forme, pol. polaba, bul. поля́на (poljána), rus. поля́на, srb-chr poljana.

Karpatizmov je samozrejme podstatne viac a ja sa ich chystám rozobrať v niektorom z nasledujúcich článkov. Dozviete sa o pôvode bryndze, popíšem, čo robil honelník a prečo sa ovce zaháňali do strungy aj ako sa na salašoch kľagovalo.

 A to už je na dnes všetko

Ďakujem za prečítanie, dúfam, že sa vám článok páčil a teším sa na vás nabudúce!


[1] https://zn.sk/polesnik-spirky-narecie-kysuce

[2] https://referaty.aktuality.sk/laska-k-domovu-a-rodnemu-kraju-v-poezii/referat-20295

[3] https://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/21

[4] http://www.podziaran.sk/index.php/o-nas/zvyky

[5] https://pesnicky.orava.sk/noty?view=song&id=1432

[6] https://zlatyfond.sme.sk/dielo/233/Chalupka_Kraloholska/1[1] https://zn.sk/polesnik-spirky-narecie-kysuce

[2] https://referaty.aktuality.sk/laska-k-domovu-a-rodnemu-kraju-v-poezii/referat-20295

[3] https://zlatyfond.sme.sk/dielo/273/Orszagh-Hviezdoslav_Dozvuky-II/21

[4] http://www.podziaran.sk/index.php/o-nas/zvyky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *