O siahodlhých slovách a pretekoch v hĺbkovom potápaní

Nebeprisikiškiakopūsteliaudavome. Sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimatus. Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg.

Aj keď nám to tak nemusí pripadať, sú to dokonale funkčné a používané slová. Len sú trochu dlhé. Vlastne riadne dlhé. Až tak, že by mohli slúžiť ako kvalifikačná pomôcka pri súťaži v potápaní bez prístrojov – vyslovíš slovo na jeden nádych, môžeš ísť na preteky.

Vždy ma fascinovalo, ako také dlhočižné slová v rôznych jazykoch vznikajú. Nie je totiž dlhé slovo ako dlhé slovo. Poďme sa na proces ich tvorby pozrieť trochu bližšie.

Častý spôsob tvorby sú takzvané zložené slová alebo zloženiny, odborne tiež kompozitá. Zloženiny sú spojenia plnovýznamových slov (slovies, podstatných mien, prídavných mien atď.), ktorú sú zlúčené do jedného slova alebo spojené jedným alebo viacerými spojovníkmi, prípadne oddelené medzerami. Nemali by sa však zamieňať s takzvanými kríženými slovami, po anglicky blends. Zásadný rozdiel medzi kríženými slovami a zloženinami je v tom, že zloženiny tvoria celé, neosekané slová, zatiaľ čo krížené slová sú občas ťažko dešifrovateľné kombinácie.  Tiež sa im niekedy hovorí portmanteau slová. Prvý raz sa výraz v danom zmysle objavil v tejto knižke.

Dievčatko na obrázku sa volá Alica a je hlavnou hrdinkou svetoznámeho diela Alica v krajine zázrakov, ktoré napísal Lewis Caroll. O portmaneu slovách sa píše v tejto pasáži:

…„ “ ’Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And she mome raths outgrabe.”

… “That’ll do very well,” said Alice: “and ‘slithy’? ” “Well, ‘slithy’ means ‘lithe and slimy.’ ‘Lithe’ is the same as ‘active.’ You see it’s like a portmanteaup—there are two meanings packed up into one word.”[1]

Do češtiny to bolo geniálne  preložené takto:

„Je svačvečer. Lysperní jezeleni

 se vírně vrtáčejí v mokřavě.

 Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni

 a selvy syští tesknoskuhravě.

…„To by šlo,“ řekla Alenka, „a co je lysperný?“ „Inu, lysperný je lysý a čiperný. To máš jako kufřík – do jednoho slova napěchuješ dvojí význam.“[2]

A skutočne, v češtine sa kríženým slovám hovorí aj kufříkova slova. Obdobné verzie existujú aj v nemčine (Kofferwort) a vo francúzštine (mot-valise). V dobovej angličtine sa totiž portmanteau používalo na označenie cestovnej batožiny z pevnej kože, ktorá sa otvárala na dve strany a bola rozdelená na dve polovice.

Zdroj: https://bentleyslondon.com/products/leather-portmanteau-case

Samozrejme, okrem slov ako lysosperní, jezeleni a tesknoskuhravě existujú aj normálne, užitočné krížené slová, ako smog (kombinácia smoke a fog, teda dymová hmla), brunch (kombinácia breakfeast a lunch, teda raňajkoobed) alebo pomerne čerstvý Brexit z Britain a exit, teda odchod Británie. V súčasnosti je však tento spôsob slovotvorby už známejší pod anglickým názvom blending (s významom „zmiešavanie, splynutie, zlúčenie“), pričom novoutvorené slovo sa označuje termínom blend.
Pokiaľ by ste jav hladali v slovenčine, slovenská jazykoveda pre neho používa termíny kontaminácia, lexikálna kontaminácia, lexikálna amalgamácia alebo kríženie.

Okrem prevzatých, respektíve spolovenčených výrazov (webinár) existujú aj slovenské krížené slová. Príkladom môže byť bankomat (banka plus automat). Možno poznáte liek proti kašľu Hedelix. V skutočnosti ide tiež o krížené slovo, a to z latinského Hedera helix, čo je brečtan popínavý, ktorý tvorí hlavnú zložku lieku.

Pekný poetický príklad kríženia nájdeme v slove kamalásky (kamarát + láska), ktoré vymyslel spevák Pavol Hamel:

Kamalásky

Niekto zhora skríkol zhasni
odtrhol mi lístok na sny
a ja predtým ako zaspím
rátam svoje kamalásky
Majú veľké múdre deti
pristanú im jemné vrásky
vedia prijímať smiešne kvety
sú to moje kamalásky.

Krížené slová však pre slovenčinu nie sú typické, skôr ich nájdete v angličtine

Najdlhšie používané slovo v nemčine Telekommunikationskundenschutzverordnung vo význame bezpečnostný predpis týkajúci sa zákazníka má 40 písmen. Takýmto slovám sa v nemčine hovorí Bandwurmwörter (pásomnicové slová)[3], čo je samo o sebe pekná zloženina.

Nasleduje dánske ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie [organizácia na rozvoj spolupráce] s 37 písmenami, nórske menneskerettighetsorganisasjonene [tieto organizácie na ochranu ľudských práv] s 33 písmenami či švédske realisationsvinstbeskattning [daň z kapitálových ziskov] s 28 písmenami. Angličtina takéto slová väčšinou nevytvára, presnejšie povedané, vytvára skôr zložené slová, ktoré sú oddelené medzerami alebo spojené pomlčkami. Slovo „posttraumatic stress disorder (postraumatická stresová porucha)“ sa teda považuje za jedno zložené slovo, aj keď tak nepôsobí. V angličtine sa takýmto slovám hovorí „open compound words [otvorené zložené slová]”.

Na internete sa môžete stretnúť aj s dlhšími slovami, ako je napríklad 45-písmenové pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, to sú však umelé slová vymyslené na pobavenie, ktoré sa nikdy nepoužívali v bežnom živote. Aby som angličtine nekrivdil, má veľmi pekné slovo counterclockwise, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako „proti smeru hodinových ručičiek“. Zároveň majú dosť voľné pravidlá, rovnaká zloženina môže byť v zatvorenom a otvorenom tvare aj v tvare so spojovníkom.

Ďalší prípad slovotvorby nám bude blízky, ide o slovo vytvorené (aj) pomocou skloňovacích prípon. Takéto slová sú v slovanských jazykoch (okrem nesklonnej bulharčiny a macedónčiny) celkom bežné. Pôvodne som si myslel , že najdlhšie používané slovo v slovenčine je 29-písmenové najneobhospodarovateľnejšiemu, ale pozorný čitateľ ma láskavo opravil. Najdlhšie slovenské slovo je teda najneskomercionalizovávateľnejšieho s neuveriteľnými 35 písmenami! V češtine sa podarilo vytvoriť ešte dlhšie slovo, a to 41-písmenové nejzdevětadevadesáteroroznásobitelnějšími.

Zlučovanie a skloňovanie sa dajú kombinovať. Predstavujem si to tak, že dve slová najprv krúžia okolo seba, často sa vyskytujú spolu, vytvárajú frázy, až nakoniec sa spoja v pevnom zväzku. No, a niekedy sa im v ňom zrodí aj potomstvo. Napríklad z drevorubača prídavné meno drevorubačský. Do extrému to dotiahli vo Walese, kde majú mestečko s najdlhším názvom územného celku v Európe: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Meno má 58 písmen, 18 slabík  a v preklade z waleštiny znamená „Kostol svätej Márie v doline bielych liesok blízko prudkého víru a kostola svätého Tysilia (Llantysilio) z červenej jaskyne“[5].

Treba však povedať, že tak trochu si vyšli sláve v ústrety. Pôvodne sa totiž volali len LlanfairPwllgwyngyll, či dokonca skromne Llanfair Pwllgwyngyll, ale chceli sa stať mestom s najdlhším menom v Európe, tak si to zmenili. Presný dátum je neznámy, bežne sa uvádza polovica 19. storočia, ale podľa záznamov o výskyte slova cez Google nviewer neexistuje žiadny záznam spred roku 1880, potom to prudko poskočilo.

Inak však pre zachované keltské jazyky (waleština, írčina, gaelčina, bretónčina) nie je tvorba dlhých slov typická.

Tretí spôsob, ktorý by som chcel spomenúť, používajú takzvané polysyntetické jazyky, ktoré spájajú všetky slová do jedného do jedného reťazca, bez ohľadu na to, či sú plnovýznamové alebo pomocné. Na rozdiel od vyskloňovaného slovenského slova či zloženej nemeckej frázy  dokážu takto spojiť celú vetu. Medzi polysyntetické jazyky patria hlavne indiánske jazyky, v Európe s nimi máme spojenú iba grónčinu, ktorou hovoria pôvodní obyvatelia Grónska, autonómneho územia pridruženého k Dánsku.

Najdlhšie grónske slovo si vyžaduje samostatný riadok a znie:

nalunaarasuartaatilioqateeraliorfinnialikkersaatiginialikkersaatilillaranatagoorunarsuarrooq

V preklade to má znamenať „znova sa pokúsili postaviť rádiovú stanicu, ale zjavne to ostalo iba na papieri“[6]

Slovo si v podaní ženy, ktorá by tie potápačské preteky vyhrala ľavou zadnou, môžete vypočuť tu:

Posledným spôsobom vytvárania dlhých slov je aglutinácia. Podobne ako pri skloňovaní ide o formovanie slova pomocou prípon a predpon, na hraniciach jednotlivých prípon a predpon vnútri slova však spravidla nedochádza k zmenám a každá gramatická prípona či predpona má vždy iba jeden význam. Tým sa tento spôsob líši od skloňovania, pri ktorom k zmenám dochádza a prípony môžu mať súčasne viacero funkcií. Napríklad prípona –ovi pripojená k slovu chlapec súčasne vyjadruje mužský rod, jednotné číslo aj tretí pád a zároveň sa aj z pôvodného koreňa vypadáva písmeno (chlapcovi).

Aglutinačný typ sa prejavuje hlavne v ugrofínskych jazykoch (maďarčine, fínčine a estónčine). Okrem toho patrí k aglutinačným jazykom turečtina, ktorá ovplyvnila jazykový vývoj hlavne na Balkáne.

Aglutinačný jazyk s najväčším počtom pádov spomedzi jazykov používaných v Európe je maďarčina s neuveriteľnými 17 až 19 pádmi, podľa toho, kto to počíta. Okrem pádových prípon má obrovské množstvo ďalších prípon a predpon, ktoré menia slovnú kategóriu alebo význam slova či vyjadrujú iný vzťah k okolitej realite. To jej umožňuje vytvárať dlhé a komplikované slová. Jedným z nich je aj megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért so 44 písmenami, oficiálne najdlhšie bežne používané maďarské slovo. Malo by to znamenať „za vaše opakované prípady neznesvätiteľnosti“ a ja som sa rozhodol, že si to overím.

V ďalšom texte teda toto slovo postupne poskladám z jeho základných jednotiek:

 1. szent – koreň slova, znamená svätý
 2. szentség – prípona, ktorou sa prídavné meno mení na podstatné meno, vzniká svätosť
 3. szentségtelen – variant prípony t(e)len, ktorou vzniká prídavné meno a vyjadruje sa, že niečo chýba, vzniká nesvätý
 4. szentségtelenít – prípona, ktorou sa prídavné meno mení na sloveso, vzniká znesväcovať
 5. megszentségtelenít – predpona vyjadruje dokonavý vid, ukončenie činnosti, vzniká znesvätiť
 6. megszentségteleníthet – prípona vyjadrujúca možnosť, vzniká (on/ona) by mohol byť znesvätený, čiže je znesvätitelný
 7. megszentségteleníthetetlen – variant prípony t(e)len, ktorou vzniká prídavné meno a vyjadruje sa, že niečo chýba, vzniká neznesvätiteľný
 8. megszentségteleníthetetlenség – prípona, ktorou sa prídavné meno mení na abstraktné podstatné meno, vznika neznesvätiteľnosť
 9. megszentségteleníthetetlenségeskedés – prípona vyjadruje opakovane správanie sa určitým spôsobom, vzniká opakovaná neznesvätiteľnosť
 10. megszentségteleníthetetlenségeskedése – prípona vyjadruje priradenie schopnosti/možnosti, vzniká jeho opakovaná neznesvätiteľnosť
 11. megszentségteleníthetetlenségeskedései – pluralizačná prípona, vzniká jeho opakované prípady neznesvätiteľnosti
 12. timegszentségteleníthetetlenségeskedéseit – vyjadruje akuzatív, vzniká jeho opakované prípady neznesvätiteľnosti (v akuzatíve)
 13. megszentségteleníthetetlenségeskedéseitek – vyjadruje privlastňovacie vy v pluráli, vzniká vaše opakované prípady neznesvätiteľnosti
 14. megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért – kauzálna prípona, vyjadruje príčinu, vzniká za vaše opakované prípady neznesvätiteľnosti

Spätným poskladaním skutočne vznikol pôvodný výraz. Čo malo byť dokázané alebo, ako hovorili starí Rímania „Ouod erat demonstrandum“. Skrátene QED.

Existujú aj ďalšie spôsoby tvorby slov a ďalšie typy jazykov a niekedy by som tiež rád podrobne rozobral spomínaný systém maďarských pádov. Ale to už je téma na iný deň a iný blog. Ďakujem za prečítanie, dúfam, že sa vám článok páčil a teším sa na vás nabudúce!


[1] Lewis Caroll. Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. 1872

[2] Carroll, Lewis – Alenka v kraji divu a za zrcadlem, preložili Aloys a Hana Skoumalovi, 1983

[3] https://theses.cz/id/agisqc/21548803

[4] https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2012/4/ks2012-4.pdf

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_long_place_names#Single-word_names

[6] https://www.arctictoday.com/greenlandic-language-experts-hope-a-new-tool-will-help-speed-translations

2 myšlienky k článku “O slove, ktoré nevedelo prestať rásť”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *